تماس با ما

اطلاعات تماس :     ادرس میدان شوش خیابان صابونیان مجتمع تجاری الغدیر طبقه اول شماره ۴۸

تلفن -۰۹۱۹۲۲۴۴۹۵۳-۵۵۰۴۸۴۱۰
پنل اس ام اسی :
شماره اختصاصی ۵۰۰۰۱:     ۵۰۰۰۱۳۳۳۱۸۳۷۴۱
شماره اختصاصی ۵۰۰۰۲:     ۵۰۰۰۲۳۳۳۱۸۳۷۴۱
شماره اختصاصی ۵۰۰۰۴:     ۵۰۰۰۴۳۳۳۱۸۳۷۴۱
شماره اختصاصی ۵۰۰۰۹:     ۵۰۰۰۹۶۶۶۱۸۳۷۴۱


 

برای تماس با ما از فرم زیر استفاده نمایید