چینی تقدیس

شرکت چینی تقدیس در سال 1384 آغاز به تولید نموده است. این شرکت باوجود زمان کوتاهی که فعالیت آن گذشته توانسته با بهترین پرسنل وتجهیزات مدرن در ردیف یکی از تولید کنندگان مطرح جهانی قرار گیرد. این شرکت حجم بسیار زیادی تولید داشته وبه صورت شبانه روزی مشغول به کار می باشد. از موفقیت های این شرکت تولید ظروف چینی تقدیس با پوشش نانو میباشد که باعث می شود که لکه های سیاه ناشی از چای وقهوه بروی ظروف شکل نگرفته و بموجب این پوشش خاص مایعات و ومواد بروی سطوح چینی جذب نمی گردد . از خصوصیات پوشش نانو می توان به عدم تغییر رنگ لعاب در مواجه با انواع مواد غذایی ومایعات وهم چنین شستشوی آسان سریع وعدم نیاز به مواد شوینده اشاره کرد. ظروف چینی تقدیس با پوشش نانو نیاز به خشک کردن سطح چینی نداشته وهیچگونه لکه ای بروی آن باقی نمی ماند