موفقیت

آیا شما سازنده ی زندگیتان هستید یا کاشف آن؟

آیا شما سازنده ی زندگیتان هستید یا کاشف آن؟

آیا شما سازنده ی زندگیتان هستید یا کاشف آن؟
همه ی ما در زندگی خود نگاهی به آن کرده و برای آن برنامه ریزی می کنیم و خلاصه هر کس برای خود استراتژی و رویکرد مخصوص دارد. نوع نگاه افراد به زندگی شان در دو دسته ی کلی قابل تقسیم هستند:
کسانی که زندگی خود را می سازند:
این افراد همان طور که از نامشان پیدا است عقیده دارند زندگی یعنی ساختن چیزی. شما […]

مشاغل مناسب برای افراد سخنور

مشاغل مناسب برای افراد سخنور

مشاغل مناسب برای افراد سخنور
 
اولین و مناسب ترین شغلی که برای این افراد به نظر می رسد نوشتن است. این نوشتن اشکال مختلفی می تواند داشته باشد مانند رمان نویسی، روزنامه نگاری، طرح های پیشنهادی دولتی یا خصوصی برای پژوهش، متون سیاسی، روح نویسی و …
نویسنده ی خانگی: شرکت های خصوصی و دولتی افرادی را برای کار هایی مثل طراحی بروشور، نوشتن مقالات آموزشی، گزارش های سالانه و … به کار می گیرند
نویسنده ی طرح […]