چینی برنز

چینی برنز
بهترین و انتیک ترین چینی های تلفیق با برنز که در هیج کجا پیدا نمیکنید. ظروف منقوش چینی همراه با پایه ها و دسته های برنز. لوکس ترین ها را از پارسه لوکس بخواهید.