پذیرایی

پذیرایی
مجموعه سرویس های پذیرایی مانند ارکوپال ، سرویس های چینی ، سرویس های قاشق و چنگال ،و سایر ظروف پذیرایی مانند سینی ها و سوفله خوری ها و سالاد خوری ها و شیرینی خوری ها و هر چه شما در این خصوص نیاز دارید. لوکس ترین ها با بهترین قیمت در پارسه لوکس فراهم شده است