برچسب- ایده طلایی

ایده های طلایی برای خانه هایی زیبا تر

ایده های طلایی برای خانه هایی زیبا تر

 
در اتاق های نشیمن سعی کنید از وسایل کوتاه و کوچک استفاده کنید تا سقف خانه ی شما بلند تر به نظر برسد. همچنین برای بزرگ تر نشان دادن خانه، نصب آینه های بزرگ در اتاق ها را فراموش نکنید.
برای دلنشین و صمیمی تر کردن فضای اتاق هایتان رنگی متضاد را به طیف رنگی آن اضافه کنید. به عنوان نمونه در اتاقی با طیف رنگ سرد آبی و سفید با اضافه کردن […]