برچسب- ایده های طلایی برای خانه هایی زیبا تر

ایده های طلایی برای خانه هایی زیبا تر

ایده های طلایی برای خانه هایی زیبا تر

 
در اتاق های نشیمن سعی کنید از وسایل کوتاه و کوچک استفاده کنید تا سقف خانه ی شما بلند تر به نظر برسد. همچنین برای بزرگ تر نشان دادن خانه، نصب آینه های بزرگ در اتاق ها را فراموش نکنید.
برای دلنشین و صمیمی تر کردن فضای اتاق هایتان رنگی متضاد را به طیف رنگی آن اضافه کنید. به عنوان نمونه در اتاقی با طیف رنگ سرد آبی و سفید با اضافه کردن […]