برچسب- 11 روش برای داشتن خانه ای روشن تر

۱۱ روش برای داشتن خانه ای روشن تر

۱۱ روش برای داشتن خانه ای روشن تر
۱۱ روش برای داشتن خانه ای روشن تر
از پرده های سبک استفاده نمایید: پرده های سبک و ساده سبب روشن تر شدن اتاق می شوند و هر از چندگاهی کنار رفتن آن ها سبب زیبا تر شدن خانه می شوند.
دیوار های اتاق را به رنگ تیره کنید: در خانه ای که نو طبیعی به خوبی به آن می آید رنگ سبز حس طبیعت را به خوبی القا کرده و خانه را زیبا […]